அலைபேசி : +91 7200721727

மின் அஞ்சல் : info@buddhabloodbank.com

கொடையாளரை தேட

நோக்கம்

குருதி பிரிவுகளின் அடிப்படையில் தங்களுக்கான குருதிக்கொடையாளரை வசிப்பிடத்திற்கு அருகிலேயே கண்டுபிடிக்க முடியும்.

நன்மைகள்

குருதிக்கொடை அளிப்பவர்களுக்கு மாரடைப்புக்கான சாத்தியம் 88% குறைவு.

விதிமுறைகள்

யார் குருதிக்கொடையாளராக பதிவு செய்ய முடியும் ?

முகப்புத்தகம்